Cennik

Nasze Centrum spełnia wszystkie europejskie normy jakości przy zachowaniu najbardziej restrykcyjnych zasad ochrony radiologicznej pacjentów.

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Postępowanie naszej firmy ze źródłami promieniowania jonizującego jest zgodne z warunkami zezwolenia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach i obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie wynikającymi z ustawy prawo atomowe, a także zapewnia minimalizowanie wpływu odpadów na środowisko. Nie ma uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
– pracownicy: 20 mSv/rok,
– ogół ludności : 1mSv/rok.

UWAGA:
na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Zakład Diagnostyki Obrazowej nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych

fotel stomatologiczny

Cennik usług Gabinetu Higieny Jamy Ustnej i Zębów oraz Wybielanie zębów, lampą

Gabinet higieny jamy ustnej i profilaktyki.

Promocja ! – Profesjonalna higienizacja jamy ustnej – pełen pakiet 380 zł
Promocja ! – Profesjonalne Wybielanie zębów lampą, 1 wizyta pełen pakiet z profilaktyką przeciw
nadwrażliwości
990 zł
Profesjonalna higienizacja jamy ustnej i zębów pełen pakiet 450 zł
Profesjonalna higienizacja jamy ustnej i zębów z instruktarzem – pełen pakiet 480 zł
Profesjonalne wybielanie zębów lampą, 1 wizyta pełen pakiet 1200 zł
Profesjonalne wybielanie zębów nakładkowo, – 2 tygodnie 1200 zł
Skaling ultradźwiękowy zębów z polerowaniem zębów 250 zł
Piaskowanie zębów z polerowaniem zębów 250 zł
Lakierowanie z fluoryzacją zębów 160 zł
Profilaktyka nadwrażliwości zębów – 3 wizyty – cena łączna 160 zł
Wizyta adaptacyjna dla dzieci z fluoryzacją 160 zł

Cennik usług radiologicznych
Cena obejmuje wykonanie zdjęć RTG wraz z wynikiem zgodnym ze skierowaniem

ZDJĘCIE RTG ZĘBA, ZĘBOWE, WEWNĄTRZUSTNE 50 zł
ZDJĘCIE RTG PANTOMOGRAFICZNE, PANORAMICZNE 110 zł
ZDJĘCIE RTG CEFALOMETRYCZNE, BOCZNE CZASZKI, TELE LL, LL, AP, PA 110 zł
ZDJĘCIE RTG ZATOK 110 zł
ZDJĘCIE RTG CZASZKI – PA lub AP 110 zł
ZDJĘCIE RTG STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH 110 zł

 

Komplety ortodontyczne

KOMPLET RTG ORTODONTYCZNY:

ZDJĘCIE RTG - PANTOMOGRAFICZNE + CEFALOMETRYCZNE LL 210 zł
KOMPLET ZDJĘCIA RTG - PA +LL lub AP+LL 210 zł
KOMPLET - PA +LL +PANTOMOGRAM 290 zł
ANALIZA LL 50 zł

Wyniki wydajemy zgodnie z zapotrzebowaniem lekarza zaznaczonym na skierowaniu.

Wykonujemy następujące wyniki badań RTG: na kliszy, na CD, mailem do lekarza, mailem do pacjenta.

Na życzenie pacjenta.

Dodatkowe kopie badań RTG:

dodatkowa KLISZA 30 zł
dodatkowa PŁYTA CD 10 zł
e-mail – wyłącznie do lekarza – do gabinetu zlecającego bezpłatnie


W przypadku dodatkowych kopii NIE przesyłamy wyników na prywatne e maile

 

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany to umów się na wizytę: LR Digital X-Ray tel. 694-336-219 lub 32 282 80 80

 

Cennik obowiązuje od 01.03.2024